Høringssvar fra Reidun Catharina Karlsen

Dato: 13.09.2021

Vi har oppnådd så stor dekning av vaksinerte av de som er i risokosonen at samfunnet bør åpnes opp. Det er så få som dør og blir innlagt på sykehus av covid, så jeg har vanskelig med i det hele tatt forstå hva som foregår. Å innskrenke friheten til Norges borgere mår det er så få syke, er direkte horribelt og uakseptabelt. Dette er svært alvorlig. Mvh Reidun Catharina Karlsen