Høringssvar fra Heidi Opsanger

Dato: 20.09.2021

Jeg tenker det er nok nå, og dette maktmisbruket må stanses!Alt dette for et virus som er å betrakte som en mild influensa.

Det er ikke mulig rasjonelt og logisk å forsvare tiltakene som hittil er iverksatt, med unntak av håndvask, og her skal dere ikke bare videreføre galskapen, men også i en annen høring endre loven for tvangsbruk i tillegg, og den går ikke i en god retning for befolkningen.

Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen, er ubegrunnet, uforholdsmessig og strid med både Grunnloven og EMK. Det er ingen grunn til at helsebyråkrater skal få styre dette i ytterligere ett år uten kontroll og begrensninger fra lovgivers side.