Høringssvar fra Vegard Lillesveen Bleken

Dato: 23.09.2021

Høringssvar til av endringer i smittevernloven: Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2.

Jeg skriver til dere, stortingspolitikere, i håp om at dere skal forstå alvoret av en eventuell utvidelse av smittevernsloven.

Når dette covid19-viruset kom til Norge og Europa fikk vi alle en støkk i kroppen. Dette viruset var smittsomt og dødelig. I starten ga det mening å stenge ned samfunnet midlertidig, gå med masker og holde avstand.

Etter flere måneder med kamp mot viruset kom vaksinene. Disse forandret ikke det faktum at du kunne få viruset i kroppen eller smitte andre, men det mildnet de potensielt dødelige effektene av viruset. Derfor var det også naturlig at denne vaksinen først og fremst skulle gå til de i risikogruppen for covid-19. Men jo nærmere vi kom tidspunktet for vaksinering snakket mediene mer og mer om hvor lang tid det kom til å ta før alle var vaksinerte, og selvfølgelig vaksinepass. Om jeg velger å ta en vaksine som beskytter meg, hvorfor skal det gi restriksjoner for deg om du ikke ønsker å ta den aktuelle vaksinen? Hvis jeg som har tatt vaksinen fortsatt kan spre smitte, hvorfor skal jeg få lettere tilgang til diverse tjenster enn en som ikke har tatt vaksine? Når man i tillegg ser studier som viser at gjennomgått covidsykdom gir bedre beskyttelse enn vaksine (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1), hvorfor i all verden skal vi innføre et pass som gir fordeler til de som velger å ta vaksinen? (som vi heller ikke vet langtidsvirkningene av).

Hvis man skal se på hvor dødstallene har vært høyest i under denne pandemien er det stort sett land som har hatt dårlig medisinsk infrastruktur og dårlige helseordninger. Diverse land som har stengt ned og hatt strenge restriksjoner i forhold til maske og antall mennesker i lengre tid har hatt høyere smitte enn diverse land som har valgt å være med liberale. Vi ser land som har vaksinert 70-90% av befolkningen fortsatt opplever smittetopper. Hadde det ikke vært noe hvis denne tiden vi har vært gjennom hadde blitt brukt til å forbedre infrastrukteren her hjemme også? Kanskje ved neste pandemi er vi såpass godt rustet slik at vi ikke trenger å stenge ned hele samfunnet?

Jeg skjønner at dere også er redde, spesielt for å stå til ansvar for at mennesker dør, men det gjør dere på en eller annen måte hver eneste dag som politikere. Og hva om det kommer frem mørketall for vaksinen i fremtiden? Vil dere virkelig være de som har vært ansvarlig for å omtrent tvinge den på folk gjennom restriksjoner av uvaksinerte? Til slutt vil jeg også be dere se rundt om i verden og se på hva slags effekter denne pandemien har hatt? Flere land har hatt totalitære virkemidler for å slå ned på smitte, og medier som nesten ikke rapporterer om informasjon som går mot det offisielle narrativet (alternative behandlingsmetoder, demonstrasjoner mot tiltak og vaksine pass, uforholdsmessige maktbruk av diverse regjeringer og informasjon problematikk rundt vaksinene og behandling av covid-syke), selv nå som viruset nesten i dreper folk lengre. Skrekkeksempelet er vel Australia som førsøkte senest 21. sept å innføre en "No fly zone" for mediene i Melbourne for å slå ned på demonstrasjonene som skjer i landet mot vaksinepass. Ser dere ikke hvilken vei dette går? Vil dere ikke at Norge fortsatt skal fremstå som et lys i en stadig mørkere verden? Vi som folk har hatt og fortsatt har enorm tillitt til våre folkevalgte, det har dere sett gjennom denne perioden, vær så snill å gi oss den samme tillitten.

Takk for tiden din,
Vegard Lillesveen Bleken.