Høringssvar fra Vårhild Hoholm

Dato: 15.09.2021

Ønsker regjeringen å fremprovosere konflikt? Korona kan i dag umulig utgjøre en trussel mot samfunnet eller befolkningens helse. Alle som med noen grad av rimelighet kan sies å være truet av korona, har vaksinert seg for flere mnd siden. Myndighetene påstår selv at korona-vaksinen beskytter mot død og alvorlig sykdom.

I Danmark, som det er naturlig å sammenligne seg med, er alle korona tiltak opphevet.

Når myndighetene til tross for dette tar til ordet for å forlenge tvangsmessige korona-tiltakene kan dette umulig dreie seg om hensynet til folkehelsen.. Myndighetene ønsker å teste ut tiltak for å kontrollere befolkningen.

Mange har allerede forstått at korona tiltakene er økende. Dersom myndighetene likevel forsøker å videreføre korona-tiltakene,som mange i dag oppfatter som et korona- diktatur, vil dette ikke bare undergrave tilliten til det politiske systemet og statsmakten, men vil kunne fremprovosere aktiv motstand fra befolkningen. NEI TIL FOLENGELSE AV KORONA TILTAKENE...NÅ!!!