Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 776169

Dato: 13.09.2021

Nei, dette samtykker jeg ikke til.