Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 185206

Dato: 11.09.2021

Endringer i smittevernsloven som med et enkelt grep vil frata folk sin frihet må stoppes. Hvorfor var det ingen nedstenging 2017/2018 hvor dødstallene for sesonginfluensa var 1.700. Normal influensa sesong krever ca 900 liv. Dagens dødstall for SARS-Cov-2 ligger på noe over 800. Antall sykehusinnleggelser og smittede er og lave på 2 år sett opp mot vanlig influensa. Nei, det folk trenger nå er et normalisert åpent samfunn. Denne lovendring må stoppes.