Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 258920

Dato: 24.09.2021

Jeg ønsker å uttrykke et tydelig og bestemt NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2.

Vi vet at PCR-testene som benyttes for å oppdage smitte er høyst unøyaktige, og gir, med de antall sykluser som benyttes i Norge, et svært høyt antall falske positive prøvesvar. Dette kombinert med at man tester haugevis med asymptomatiske mennesker, har bidratt til å opprettholde en "pandemi" som ikke har noe vitenskapelig hold i virkeligheten.

Det har siden 12. mars 2020 vært et ustoppelig fokus på å holde avstand, karantene, isolering, og etter hvert munnbindbruk og vaksinering. Ikke ett ord har blitt sagt om hvordan man kan bygge opp sitt eget immunforsvar for å forebygge eller bedre håndtere selve sykdommen. Samtidig har hensynet til andre alvorlige helsetilstander måttet vike, og vi har fått en økning i blant annet psykiske lidelser og antall barn som kommer til å dø av sult som følge av den verdensomspennende lockdown-politikken, for å nevne noe. Det er også godt dokumentert og fagfellevurdert forskning som viser til at strategien som er blitt brukt ikke virker, og selv WHO har anbefalt at lockdown kun skal benyttes for å omorganisere ressurser, ikke som et hovedtiltak i seg selv.

Leger, immunologer, virologer, sykepleiere og annet helsepersonell, samt advokater og andre eksperter med uttalelser som avviker fra "narrativet" er blitt grovt sensurert, og med dem viktig og godt dokumentert informasjon om alternative behandlinger og ting man selv kan gjøre for å forebygge coronasykdom, samt forskning som viser flere sider ved lockdown, munnbindbruk og vaksiner enn den ensidige og til tider udokumenterte og inkonsekvente informasjonen som kommer fra de sentrale mediene. Det er helt normalt at fagfolk er uenige, og når det er snakk om noe så viktig som helse, er det direkte skummelt at så mange fagfolk blir sensurert bare fordi deres synsvinkel ikke passer inn i narrativet. Bare det at disse menneskene blir sensurert burde skremme livet av enhver person som verdsetter demokrati og frihet, deriblant ytringsfrihet og medisinsk frihet.

Det er videre kommet frem at de såkalte vaksinene ikke beskytter mot smittespredning, og samtidig er det meldt om mange alvorlige bivirkninger, og statistisk sett er det sannsynligvis også svært mange mørketall her. Vaksinene er per definisjon eksperimentelle, og har ikke undergått nok testing til at det kan være forsvarlig å kreve at borgerne skal la seg injisere med disse, ref. Nurnbergkodeksen. Det sies at disse er frivillige, men både myndighetene og mediene, som i og for seg er blitt redusert til et talerør for myndighetene, legger opp til et umenneskelig press for at folk skal la seg injisere. Det stemmer heller ikke at vaksinene er den eneste måte å oppnå flokkimmunitet på. Man oppnår ikke engang immunitet av disse såkalte vaksinene, og dette er allmenn kjent. Det er dermed uforståelig at disse skal være grunnlaget for et koronapass, som videre strider mot menneskerettighetene.

Det er helt tydelig at dette handler om noe annet enn helse. Gi oss tilbake våre grunnlovsfestede rettigheter og slutt med denne umenneskelige politikken.