Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 264893

Dato: 24.09.2021

Jeg syns at disse forskriftshjemlene strider imot demokrati. Det er forskjell på å oppfordre sterkt til noe, og å påby noe. Jeg tror det er bedre å ha tillit til folket, at hver og en tar ansvar og er i stand til å bestemme selv, etter anbefaling fra myndighetene. Jo mindre bestemmelser jo bedre.

Jeg er imot forlengelse av disse hjemlene.