Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 110240

Dato: 14.09.2021

Jeg er i mot forlengelser! Stop "pandemien" og heller gjør samme som Danmark og andre smarte land som kan tenke selvstendig.