Høringssvar fra Siri Solberg

Dato: 16.09.2021

Jeg er uenig i regjeringens forslag om å forlenge de midlertidige paragrafer i smittevernloven frem til 1.juli 2022 . Hvorfor blir høringen sendt ut rett før valget med en så kort svarfrist som til 24.09.21, og hvorfor blir det ikke en offentlig debatt rundt saken ?? De smittevernfaglige begrunnelser for karantenehotell og koronasertifikat synes ikke å være tilstede ,og man kan ikke bare støtte seg til sikring av beredskap i all overskuelig fremtid.

Dette er ikke bra for vårt demokrati!!!