Høringssvar fra Trude Reed Arnkværn

Dato: 24.09.2021

Regjeringens forslag on å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven må forkastes.