Høringssvar fra Iselin Jacobsen

Dato: 23.09.2021

Koronasertefikatet bør på ingen måte fortsette. Koronasertefikat er en trussel mot hvert menneskets frihet. Koronasertefikatet bør oppheves umiddelbart.