Høringssvar fra Julie Utstrand

Dato: 12.09.2021

Da det fortsatt ikke er fremlagt offentlig tilgjengelige bevis for behov for disse tiltakene til dags dato, så er det helt usaklig å tvinge gjennom videreføring. Dere har fått gjennomføre overformynderi i storskala alt for lenge allerede! Jeg foreslår dere som jobber for oss, folket, fokuserer på å bygge opp landet, heller enn å rive det fra hverandre. Nok er nok