Høringssvar fra Bjørn Anders Moe

Dato: 15.09.2021

Nok skade blitt gjort, nok er nok. Nei.