Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 681119

Dato: 13.09.2021

Jeg ønsker ikke en forlengelse av smittevernloven.