Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 788643

Dato: 13.09.2021

Det er et overgrep på den frie vilje å sertfisere mennesker for at de skal kunne bevege seg fritt på jorden. Øvrigheten gjør seg skyldig i frihetesberøvelse. Det rettferdiggjør frihetsberøvelser ikke med å komme med slike kunngjøringer.