Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 183524

Dato: 23.09.2021

Nei til forlengelse.

Ja til like rettigheter og frihet for ALLE.