Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 466448

Dato: 12.09.2021

Uholdbart! Nå må vi få våre liv tilbake! Demokratiske rettigheter som er satt til siden altfor lenge! Splitrer familier, venner, gjør det vanskelig å leve rett og slett! Dette er jo Norge! Hvorfor stenge grenser i Norden?! Lavere smitte der! Finns ingen smittelogikk overhode! Norge er "den siste Sovjet Stat!"