Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 167925

Dato: 21.09.2021

Jeg ser ikke en eneste god grunn til forlenge disse smittevernstiltakene.
Disse ekstreme smittevernstiltakene fører til både sosiale, økonomiske, medisinske og personlige problemer for befolkningen, og undergraver tilliten til det politiske systemet. Forskriftene ble jo også utarbeidet uten skikkelig utredning, noe som er udemokratisk.