Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 204641

Dato: 23.09.2021

Høringssvar ang forslag om forlengelse av koronareglemang!

Jeg vil med dette fraråde regjeringen å gjøre endringer i smittevernloven i forhold til forlengelse av smitteverntiltak, gjort i henhold til denne pandemien.

Mitt syn i saken er at regjeringen har tråkket langt over streken med tiltak hittil, når det gjelder kontroll av folk, og brudd på våre menneskerettigheter!

Vi er frie individer, og har rett til å bevege oss fritt i eget land. Og da det viser seg at denne Covid 19 er like mild som en vanlig sessonginfluensa, ser jeg ikke at regjeringen har noen som helst rett til å holde folket i stramme tøyler, teste folk som ikke har symptomer med tester som ikke er beregnet til dette formål, sette folk i karantene, pålegge munnbind (som dog er skadelig), skille folket å lage splittelser med koronasertifikat, og oppfordre folk og barn til å ta 'vaksiner' som er eksperimentelle.

Man vet at alle tiltak har gjort stor skade på befolkning og økonomien her til lands. Man vet ennå ikke hvor stor skadene i forhold til disse eksperimentelle 'vaksinene' vil bli, og man vet heller ikke alvorlighetsgraden av senskadene. Det vil tiden vise, men allerede er mange alvorlige skader rapportert og registrert, og dødstallene så høye at dette skulle vært stoppet straks!

Folk har fått nok, og nå bør tiltak opphøre øyeblikkelig, slik at folk får være folk igjen, og bestemme over egne liv og ta våre egne valg!

Regjeringen jobber for oss, og er ikke et organ som skal bestemme over sine landsmenn! Så nå er det på tide å høre på folket, og åpne opp landet vårt!

Mvh. Norsk bekymret borger