Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 647382

Dato: 13.09.2021

Jeg mener det er unødvendig å skulle forlenge disse tiltakene . Det er allerede gode rutiner i forhold til smittevern . En lovhjemmel virker begrensende og stigmatiserende og ekskluderende for enkeltpersoner som feks ikke har grønt koronasertifikat av ulike grunner og derfor får begrenset bevegelsesfrihet av denne grunn. Danmark fjerner disse tiltakene så hvorfor skal Norge forlenge de ? Det virker uforståelig .