Høringssvar fra Unn Solfrid Wiklund

Dato: 24.09.2021

Nei til forlengelse. Det har altfor store konsekvenser for befolkningen og samfunnet og vil bli et altfor stort inngrep i folks liv og helse. Nå som nesten alle i tillegg er fullvaksinerte og at viruset nå er å anse som et vilken som helst vanlig influensavirus, så anser jeg at det ikke er nødvenndig.

Unn Solfrid