Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 912249

Dato: 13.09.2021

Nei til endring av smitteloven.