Høringssvar fra Ib Alexander Thorvaldsen

Dato: 22.09.2021

Nei. Dette strider i mot flere lovverk som har blitt opparbeidet etter 2. verdenskrig. Og nei, vi lever i ett Norge, der vi historisk sett har levd med tiltro og dugnad over en periode. Nå er denne dugnaden ferdig. De som har ønsket vaksine har fått det, og nå sier all fornuft at vi skal gå videre ut av dette.

Når FHI selv sier at vi kan se på covid som influensa nå, så er ikke dette klokt. Nå er tiden hvor Norge skal bli et åpent å varmt land igjen.