Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 284381

Dato: 11.09.2021

Hvordan kan dere i ett fritt land som Norge, tillate at befolkningen blir "markert" som joder under 2. verdenskrig i Auschwitz???

Sosionomer, vernepleiere, leger, sykepleiere jobber mot kap. 4 og 9 som handler om tvang og makt. Hva er vitsen? Når dere ønsker tvinge friske folk til å delta i den medisinske ekspierimente.

Jeg sier definitivt nei, til coronapass, og innvilging i mitt liv og mine valg.

Hilsen

Kari Nord