Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 217736

Dato: 24.09.2021

Jeg ber dere nå bruke sunn fornuft. Alle vet at det ikke hjelper med å teste for å teste når man ikke har symptomer, når i tillegg det blir ofte falsk positiv. Da må man teste også de som er vaksinert. Sønnen og min eks kone har hatt corona som de fikk av kjæresten som igjen ble smittet av en vaksinert uten å psykisk ha tatt på vedkommende. Alle tre fikk noe som ligner på vanlig influensa. Fulgte alle regler for å ikke bli smittet, noe som ikke fungerte. Det å ha koronasertfikat vil også gi feil utslag, fordi jeg selv ser på jobben at kollegaer ikke tar like mye hensyn lenger ved å vaske seg ofte nok eller holde avstander. Altså de kan smitte raskere enn de som ikke er vaksinert som er meget nøye på hygiene.