Høringssvar fra May Britt Nordgård

Dato: 25.09.2021

Dette er jeg imot, det tar fra oss frihet og det er mot menneskerettighetene og grunnloven.