Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 132927

Dato: 15.09.2021

Det må opphøre i desember 2021 grunnet åpning av full åpning i Sverige og Danmark. Norge åpner vel også innen desember! Ikke nødvendig med kontroll på grensen. Mvh Eigil Åbyholm, fritidshus i Värmland.