Høringssvar fra Silje Vikøy

Dato: 11.09.2021

Diktatorisk tyranni! Ulovlig lov!!!!! Den bryt med grunnlova og våre internasjonale menneskerettsforpliktelsar og har ikkje demokratisk legitimitet. Nuremberg II må stilla dei som foreslår dette kriminelle og komplett upåkrevde lovforslaget samt dei som støttar det til ansvar.