Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 969166

Dato: 14.09.2021

Smittevernloven, koronasertifikat og tvang av isolasjon går rett i strid imot grunnloven. Dertil og imot menneskerettigheter! Som fri rett til å bevege og reise hvor en selv ønsker. Rett til å styre over egen kropp og helse. Ingen har rett til å vite min helsetilstand, utenom involvert lege jeg selv har gitt tillatelse å gi meg helse bistand.

Maskepåbud er og imot menneskerettigheter, ved at du selv skal få bestemme hva du skal gå med. Det mangler og klare aktuelle argumentasjonen dette er gunstig. Tidlig ble dette frarådet pga. det ville øke smittefaren ved at en tok hender opp i ansiktet. Det øker co2 nivået i kroppen, vi puster inn gamle avfallstoffer, noe som senker imunforsvaret. Gunstig? Neppe.

Ved en gjentagende lockdown vil du og få et større samfunnsproblem enn viruset. Det er på tide å se på det større bildet! Psykisk helse hos barn blant annet som har mistet samhold og sliter med seg selv. Hvorfor lærer de ikke at de er nok slik som de er! Hvilket samfunn vil du etterlate dine barn? Hva er viktig? Har dere tro på dere selv? Kan dere ta en avgjørelse uten å dømme sidemannen som har et annet livssyn? Kan dere komme med avgjørelser som er på linje med menneskerettigheter?