Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 180839

Dato: 23.09.2021

NEI - til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler. Tiltakene gjør mer skade enn nytte for store deler av samfunnet nå.