Høringssvar fra Berit Lyngstad

Dato: 23.09.2021

Regjeringen har nå varslet at alle nasjonale tiltak vil opphøre på kort varsel. FHI har nylig sagt at vi nå er i en ny fase der vi må se på coronaviruset som en av flere luftveissykdommer med sesongvariasjon. Dødeligheten av Covid-19 er på nivå med vanlig influensa og risikogruppene er vaksinert. Samtidig vet vi at fullvaksinerte både kan bli smittet og kan smitte andre, og noen blir også så syke at de blir innlagte.

I dette perspektivet er det svært vanskelig å se de faglige begrunnelsene for å videreføre midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2.

Om situasjonen skulle snu, er det full mulighet for den da sittende regjeringen å iverksette slike tiltak, slik den nåværende regjeringen gjorde da viruset kom til landet.Den gang ble disse tiltakene innført uten særlig diskusjon i offentligheten. Nå som situasjonen er en helt annen er det ingen grunn til å ha hastverk med å forlenge dissse tiltakene.

Koronahotell for eksempel, og bøtelegging av de som ikke har akseptert denne løsningen, har blitt behandlet veldig ulikt. Noen har fått forelegg, andre ikke. Og av de som har fått forelegg har noen nektet å betale, uten at det har fått videre konsekvenser. Dette betyr bare at det juridiske grunnlaget for denne praksisen ikke er drøftet tilstrekkelig før den ble innført. At man har en innreisekarantene i en situasjon med mye smitte og uvisshet om dødelighet er noe alle aksepterer og forstår. Men at man skal videreføre slike tiltak i den situasjonen vi er i nå, vil føre til økende mistillitt mellom vanlige innbyggere og myndighetene.

Derfor bør ikke disse tiltakene videreføres nå.