Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 279940

Dato: 25.09.2021

Ang. høring. Jeg er skeptisk til forslagene, fordi jeg mener de undergraver retten til å bestemme over egen kropp og eget liv.