Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 614709

Dato: 10.09.2021

Nei til forlengelse av smitteverntiltakene! Sars-cov-2 er ufarlig for de aller fleste med en overlevelse på over 99,9%! Dette er grunnlovsstridig og en stor inngripen i folks liv. Vi er mange som ikke finner oss i dette lenger. Nå er det nok!