Høringssvar fra NOR sier NEI - Facebook gruppe på mer enn 3.000 medlemmer

Dato: 24.09.2021

Jeg vil på vegne av Facebook gruppe: NOR sier NEI og mer enn 3.000 medlemmer, herved legge inn et høringssvar, i form av et høringsbrev som er lastet opp som et vedlegg.

Asker, 24.09.2021

Berge Ø. Guderud

for: NOR sier NEI

Vedlegg