Høringssvar fra Jonas Lindgård

Dato: 20.09.2021

Det foreligger overhodet ingen grunn til å forlenge disse hjemlene. Risikogrupper er vaksinert og rettsstaten må nå ta over igjen for smittevernstaten.