Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 260735

Dato: 24.09.2021

Jeg mener at forskriftshjemlene ikke bør forlenges, da de er for begrensende i forhold til alvorligheten av å bli smittet.