Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 185139

Dato: 23.09.2021

Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2 støttes ikke.

Høringen bør trekkes av regjeringen blant annet med bakgrunn i tidspunkt for når den ble lagt ut og veldig kort høringsfrist. Alle midlertidige bestemmelser bør oppheves som opprinnelig planlagt den 1. og 11. desember 2021.

Hvis ny regjering mener det er nødvendig å fremlegge høring på nytt må det gis tid til og igangsettes en åpen vitenskapelig debatt som åpner opp for nyanserte syn på alle områder som en eventuell høring skal omfatte. Det finnes nå i større og større grad dokumentasjon fra flere land som må belyses knyttet til både koronasertifikat, karantenebestemmelser og smittevern knyttet til SARS-CoV-2.

I tillegg er majoriteten av befolkningen fullvaksinerte, med de konsekvenser det har hatt for enkelte mennesker i vårt land på godt og vondt. En ny eventuell høring bør også inkludere det å vise og åpne for debatt knyttet til følgene av vaksineringen.