Høringssvar fra Kristin Raaum Schilliås

Dato: 24.09.2021

Som sykepleier i hjemmetjenesten har jeg sett hvordan corona- tiltakene har påvirket enkeltmennesket. Svært mange, særlig de eldre, har opplevd ensomhet og depresjon grunnet smitteverntiltakene. Selv om mange av mine brukere og alle mine kollegaer ble rammet av covid 19 i årsskiftet 20/21, opplevde ingen av oss at sykdommen var noe værre en en vanlig influensa (noe som WHO har nylig sagt seg enig i). Derfor mener jeg at kostnadene ved å forlenge smittevernsloven langt overstrider nytteverdien.