Høringssvar fra Morten Ebbell Hestnes

Dato: 10.09.2021

Jeg er i mot. Dette er demokratisk galskap.

«Loven gir helt vide fullmakter til å gjøre hva som helst – det vil si at hvis regjeringen bestemmer seg for for eksempel å internere alle smittede uten legehjelp og låse døren har de hjemmel til det. Jeg sier ikke at regjeringen vil gjøre det, men prinsipielt kan de det.»