Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 227242

Dato: 24.09.2021

Nei. Dette vil vi ikke ha mer av. Dette går ut over alle menneskers liv og rettigheter.