Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 246127

Dato: 24.09.2021

Forslaget må forkastes.

Regjeringens forslag må forkastes. Håndtering av pandemien har påført den norske befolkningen betydelig skade finansielt, sosialt, emosjonelt og helsemessig. Særlig har barn og unge vært frarøvet en frihet de trenger for å utvikle seg og trives, gjennom påført isolasjon fra venner, skole og aktiviteter, samt frykt for å skade sine nære og kjære.

Det har skjedd klare brudd på menneskerettene under de midlertidige bestemmelsene, noe som gir oss nordmenn grunn til å frykte for våre rettigheter ved en ytterligere forlengelse. Vi har det siste halvannet år sett med egne øyne at noen av verdens myndigheter har sprengt ideen om hva vi kan oppleve av press, tvang og overgrep i moderne vestlige demokratier. Det er intet mindre enn skremmende. Nürnbergkoden er ment å beskytte vår frihet til å IKKE delta i medisinske eksperimenter, og normal medisinsk etikk er basert på at alle som mottar en behandling skal opplyses i tydelig og forståelig språk, om risiko opp mot effekt. Disse rettighetene er utvilsomt under press, og informert samtykke er nærmest fullstendig luket ut av etikken rundt denne vaksineringen - i Norge.

Gjennom sin unyanserte propaganda og latterliggjøring av legitime spørsmål, legitimerer våre myndigheter hets av uvaksinerte. Å høre Statsministeren uttale nylig at hun lenge har kunnet klemme siden hun er fullvaksinert, samtidig som stadig flere studier konkluderer med at vaksinerte smitter like mye - om ikke MER - enn uvaksinerte, oppleves surrealistisk.

Det finnes omfattende og anerkjent forskning som IKKE understøtter en rekke av tiltakene som ble gjennomført i Norge det siste halvannet år. Langvarig og gjentatt lock down er ett eksempel. Tiltakene, og i særs kommunikasjonen rundt disse, oppleves politiske - og ikke begrunnet eller forankret i forskning. Det er derfor på høy tid at vi fjerner mulighetene for våre myndigheter til å misbruke en midlertidig fullmakt til å overstyre normale rettigheter under dekke av helsekrise.

Vi trenger en nyansert og offentlig debatt om hvordan vi nordmenn ønsker å forholde oss til et virus som er blåst ut av proposjoner gjennom fryktpropaganda, og strengt tatt IKKE er farlig for de aller fleste av oss. Som influensa. På samme måte som man må vurdere fartsgrense opp mot dødstall i trafikken, bør vi også ha en ryddig og nyansert debatt om hvordan vi ønsker å forholde oss til risiko opp mot hva vi påføres av tap av livsutfoldelse, arbeid, frihet og mental helse.

At myndighetene nå vil videreføre hjemler som kan åpne for innføring av passersedler og forskjellsbehandling av norske borgere, er forkastelig. Slike tiltak tilhører samfunn man ikke ønsker å sammenlikne seg med.

Fremtredende jurister har advart mot å styre landet gjennom kriselover med vide fullmakter – det vil si at hvis regjeringen bestemmer seg for å forvolde enda flere forbrytelser mot menneskerettighetene, har de ryggdekning for det.

Media har i halvannet år fungert som en propagandamaskin for tiltakene. Det er ALDRI en god ting at de som skal stille kritiske spørsmål til makta, og de faktiske forhold, gjør seg lydige og går i takt. Det er på høy tid at mediene får tilbake frie tøyler til å informere om faktiske forhold og gi livsviktig informasjon til befolkningen.

Koronahjemlene i smittevernloven ble utarbeidet under press, uten regulær lovbehandling eller bred utredning, høring og alminnelig politisk debatt i Stortinget. Hjemlene avveier derfor ikke de forskjellige hensyn mot hverandre så godt som de kunne og burde, og de mangler også kontrollmekanismer.

Fortsetter man å forlenge, blir midlertidige hastehjemler lett normen. Det kan legitimere uheldige mønstre for senere kriser, hvilket er en direkte trussel mot demokratiet og menneskerettighetene.

Det oppleves på ingen måte betryggende at dette høringsforslaget ble sendt ut like før valget, på et tidspunkt da befolkningen hadde sitt fokus annet steds, og med såpass kort høringsfrist at det er grunn til å tro mange enkeltindivider og organisasjoner ikke en gang har fått det med seg. Bare fremgangsmåten er en provokasjon mot vårt demokrati i en tid da vi trenger å se demokrati i aller beste praksis.

Regjeringens forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven må forkastes.