Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 133843

Dato: 15.09.2021

Stemmer emot forlengelse.