Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 148541

Dato: 17.09.2021

Jeg støtter ikke denne forlengelsen.

viser til Graver m.fl.: https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/MLPm6K/adgangen-til-ekstraordinaere-smitteverntiltak-boer-ikke-forlenges