Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 250926

Dato: 24.09.2021

Nei til videreføring av korona restriksjoner.

0,2 % fare for å dø, er IKKE pandemi