Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 219140

Dato: 24.09.2021

Jeg synes endringene er bra og har ingen innvendinger. Jeg stoler på at de som lager dette lovverket gjør dette til det beste for de fleste.

Den eneste grunnen til at jeg gidder å skrive er at jeg ser at denne linken er delt i konspirasjonsleirer så jeg følte for å balansere litt.