Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 837236

Dato: 13.09.2021

Jeg sier et sterkt nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler angående SARS-CoV-2. En kommer aldri til å bli kvitt et virus helt, og dette må vi leve med mange år frem i tid. De som er vaksinerte blir ikke like syk som de hadde blitt uten. Og nå er de fleste av den eldre befolkningen vaksinert. Å forlenge disse tiltakene er rett og slett maktmisbruk