Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 573487

Dato: 13.09.2021

Dette er jeg sterkt i mot. Nå har vi levd med restriksjoner i over 1,5 år. Det er få dødsfall og få alvorlig syke. Folk flest kan heller få muligheten til å bruke sin egen sunne fornuft og erfaringer under en lang periode med restriksjoner. Hvis forlengelse av dette blir vedtatt, vil det oppstå større protester i befolkningen enn tidligere. Nok er nok. Myndighetene kan ikke få bryte grunnloven selv i krisetider. Tilliten til myndighetenes definisjon av unntakstilstand vil bli svekket. Kanskje også helt borte. Vi klarer å tenke selv uten flere perioder med pålagte restriksjoner. -Som i 'fredstid' er grunnlovsstridig! Ha heller mer tillit til befolkningen, og slutt med disse overgrepene!