Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 122481

Dato: 10.09.2021

Jeg godtar ingen udemokratiske og ubegrunnede begrensinger som ikke har støtte i grunnloven, og mener dette er et lovbrudd som vil få konsekvenser i tiden som kommer. Ingen har rett til å lage skiller mellom vaksinerte og uvaksinerte, eller kreve at alle skal ha et "pass" for å få ha tilgang til normale og ufarlige situasjoner i hverdagen. Vi er utsatt for en rekke tiltak som ikke har god nok medisinsk begrunnelse, og som virker å være politisk motiverte, mer enn noe annet. Tusenvis av medisinske eksperter rundt om i verden uttaler seg meget kritisk til vaksinene og hvordan de egentlig fungerer, og om hvorvidt det er snakk om overgrep mot menneskeheten å presse en potensielt farlig vaksine på hele befolkningen slik det nå gjøres i Norge. DETTE ER IKKE GREIT!!!