Høringssvar fra Jostein Kauserud

Dato: 12.09.2021

Må slutte med tiltakene nå og gå tilbake til normalsituasjon